מאמר על התפילין

מאמר על התפילין

כל יהודי המגיע לגיל בר המצווה שזה גיל 13 נעשה לאיש

ומחויב הוא מן התורה להניח תפילין.שנאמר "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפת בין עיניך"

יש 3 אותות שהקב"ה כרת עם עם ישראל 1 )שבת 2)ברית מילה 3)תפילין ולכן חשוב מאד שכל

יהודי יניח תפילין כל יום וידקדק ויהדר אחרי מצווה זו ולכן צריך להזהר לקנות תפילין מסופר ירא שמיים שבקיא בהלכות ומוסמך לכך עם תעודה וכן צריך לבדוק טוב טוב לפני שמכניס את הפרשיות לבתים שחס ושלום לא יהיו פסולות ונחשב לו כל יום לברכה לבטלה.וכן הבתים של התפילין צריך לקנות עם הכשר מהודר שהבתים יהיו מרובעים כהלכה ועכשו כמו שצריך !!

לכן אנחנו פה להביא לכם תפילין שנכתבו בקדושה וטהרה על ידי סופרים יראי שמיים עם תעודה אחרי בדיקה והגהה קפדנית ובתי התפילין עם תעודה כשרים למהדרין כך שתהיו רגועים שאתם מברכים כל יום כדין וכהלכה